Pályázatok

“Europe is Easy” project

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Gyergyóalfalvi templomok, egyházi épületek felújításának támogatására a 2022-es évben

Azok a munkálatok kerülnek támogatásra amelyek halaszthatatlanok, vagy amelyek folytatásához szükség van egy sürgős beavatkozásra.

 

Útmutató

Űrlap

Nyilatkozat 1

Nyilatkozat 2

Elszámolási okiratok

 1. A támogató intézmény megnevezése: Gyergyóalfalu Község, Gyergyóalfalu, 666 szám, adószám: 4367990, tel.: 0266-354003, fax: 0371 604 229.

 2. Pályázhatnak: Gyegryóalfalu területén működő történelmi egyházak

 1. Jogszabályok:

 • a 82/2001-es számú kormányhatározat a Romániában elismert töténelmi egyházak támogatásáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

 • a 82/2001-es számú kormányhatározat alkalmazási módszertanára vonatkozó 1470/2002-es számú kormányrendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel

 • a 273/200-os számú törvény a helyi közpénzügyekről, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

 • az 52/2003-as számú törvény a döntési folyamatok átláthatóságáról a közigazgatásban az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

 • a 36/2022 – es számú Határozat a Gyergyóalfalu községben működő, törvény által elismert vallási felekezeteknek nyújtott pénzügyi támogatás szabályzatának jóváhagyásáról.

 1. Támogatott tevékenységek:

     A 2022-es program keretében támogatást nyújtunk az egyházaknak, a saját pénzügyi forrásaik kiegészítésére, a következő tevékenységeik megvalósítása céljából:

 • templomok és más egyházi épületek építése (az érvényben levő törvényes előírások szerinti műszaki-gazdasági dokumentációk jóváhagyásának feltételei mellett) és javítása;

 • egyházak tulajdonában levő vagyontárgyak állagmegóvása és karbantartása.

Csak azok a munkálatok kerülnek támogatásra, amelyek sürgős beavatkozást igényelnek.

 1. Részvételi feltételek

 • A pénzügyi támogatás igénylésére összeállított iratcsomónak kötelezően tartalmaznia kell az egyházi főhatóság engedélyét, a Gyergyóalfalu Községtől igényelt pénzügyi támogatás megszerzésére.

 • A támogatáshoz a pályázónak legalább 10%-os önrészt kell biztosítania.

 • Az önrész értéke a támogatás értékére számolódik.

 • Az önrészt a kérelmező egyházközség fogja biztosítani és elszámolni a kérésben szereplő költségelőirányzatból (devizből).

 • A pénzügyi támogatásra jóváhagyott összegek teljes egészében vagy adott esetben részletekben a kérelmező egyházközségnek lesznek kiutalva, az egyházi főhatóság tájékoztatásával.

 • Az elszámoló okiratokat a támogatási összeg átutalási dátumától, legfeljebb 180 napig kell benyújtani. Ajánlott az elszámoló okiratok benyújtása a munkálatok elvégzése és átadása utáni 30 napon belül.

 • Abban az esetben, ha a pályázati kérelem nem felel meg a részvételi feltételeknek, nem lesz kiválasztva támogatásra. Ennek értelmében javasoljuk, hogy olvassák el figyelmesen a pályázási útmutatót!

 1. A program futamideje: a 2022-es év.

 2. A pályázat leadási módja és határideje:

   A leadásra előkészített pályázatokat  elektronikus formában (szkennelve pdf.ben) kérjük beküldeni primjoseni@yahoo.com vagy az cj81ran@yahoo.com.

        Leadási határidő: elektronikus formában 2022. július 29., 12 óra.

 1. A támogatás a program útmutatójában leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, amely Gyergyóalfalu Község székhelyén (Gyegryóalfalu, 666. szám, 15-os iroda), illetve a területi irodáknál található meg, valamint letölthető a községi önkormányzat honlapjáról: https://gyergyoalfalu.ro/proiecte

 

Kapcsolattartó személy: Gáll Rimoti Andrea Noémi, tel.: 0744 205 581, e-mail: primjoseni@yahoo.com vagy cj81ran@yahoo.com

 

Gáll Szabolcs
Polgármester