Költségv. Tartozások

Költésvetési tartozások

2024

Date referitoare la situatia datorie publice locale 31.03.2024

Date referitoare la situatia datorie publice locale 31.03.2024

Date referitoare la situatia datorie publice locale 30.06.2024

Date referitoare la situatia datorie publice locale 30.06.2024

2023

Adatok a helyi adossagra vonatkozoan 31.12.2023

Adatok a helyi adossagra vonatkozoan 30.09.2023

Adatok a helyi adossagra vonatkozoan 31.03.2023

Adatok a helyi adossagra vonatkoyoan 30.06.2023

2022

Adatok a helyi adossagra vonatkozoan 31.12.2022

Adatok a helyi adossagra vonatkozoan 30.09.2022

Adatok a helyi adossagra vonatkozoan 30.06.2022

Adatok a helyi adossagra vonatkozoan 31.03.2022

2021

Adatok a helyi adossagra vonatkozoan 31.12.2021

ADATOK A HELYI ADÓSSÁGRA VONATKOZÓAN 2021.09.30.

HELYI KÖZADÓSSÁG-NYILVÁNTARTÁS 2021

HOTARARE CAIL 6554

2020

Registru de evidenta a datoriei publicelocale al unitatii administrativ teritoriale

Situatia datoriei publice locale

Comisia de autorizare a imprumuturilor locale

2019

Situatia imprumutarilor active la nivelul UAT COMUNA JOSENI 2019

2018

Situatia imprumuturilor active la nivelul UAT Comuna Joseni 31.05.2018

2017

Situatia imprumutarilor active la nivelul UAT COMUNA JOSENI 2017