Gazdanapok 2023

Call: CERV-2022-CITIZENS-TOWN

Type of action: CERV-LS

Proposal number: 101089815

Proposal acronym: JOSTOG

Duration (months): 12

Proposal title: EGYÜTT EURÓPÁBAN! TOGETHER IN EUROPE!

Activity: CERV-2022-CITIZENS-TOWN-TT

Partenerek:

 1. OPCINA BREZNICKI HUM (BREZNICKI HUM), PIC 947379504

 2. Fadd Nagyközség Önkormányzata (Fadd), PIC 938369465

 3. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (Hajdúböszörmény), PIC 938483828

 4. Obec Velký Biel (Obec Velký Biel), PIC 917715643

 5. Szany Nagyközség Önkormányzata (Szany), PIC 938692184

 6. Tamási Áron Székely-Magyar Müvelödési Egyesület (Tamási SZMME), PIC 917666173

 7. OBEC MAD (Obec Mad), PIC 938606824

 8. Miasto Krasnik (Miasto Krasnik), PIC 920518264

 9. Comuna Joseni

 • A projekt célja tudatosítani a kistelepülésen élőkben azt, hogy minél inkább bele kell kapcsolódjanak Európa vérkeringésébe,mert csak ezáltal tudnak a kistelepülések fennmaradni és egy stabil és biztonságos jövőt kiépíteni. Az európai polgárság fogalmát kell tudatosítani a résztvevőkben, azokban is, akik úgy érzik, hogy távol van tőlük Európa. Másik célunk természetesen az, hogy ezt az alkalmat kihasználva a sajtó és a polgárok figyelmét felhívjuk mindarra a pozitív dologra, amit az Európai Unió a népeink számára nyújtott, emellett pedig különösen az, hogy hangsúlyozzuk az országaink civil társadalmát és annak szervezeteit foglalkoztató aggályokat. Nemcsak a meghozandó intézkedésekre szeretnénk rámutatni, hanem arra is, hogy a részvételi demokráciának milyen szerepet kell betöltenie ahhoz, hogy a polgárok újra bízzanak az Unióban, illetve az őket szolgáló nemzeti és európai szintű intézményekben. A találkozó során összességében három szempontot vizsgálunk: a társadalmi és a gazdasági dimenziót, valamint a bevándorlási és integrációs politikákat.

 • A program eseményére Gyergyóalfaluban kerül sor és 4 napot foglal magába és úgy van felépítve, hogy változatos és tartalmas programot nyújtson: konferenciák, kerekasztal beszélgetések, viták, előadások, tanulmányi látogatások és kultúrális programok. A gyergyóalfalvi eseményeken részt vesz Vincze Lóránt Európa parlamenti képviselő is, aki előadásokat tart és bemutatja az EU intézményrendszerét. A programok lebonyolítása szakemberek bevonásával történnek. Az időpontja 2023. szeptember 28-október 1.2023.09.28: Kerekasztal beszélgetés

Vendégek érkezése és elszállásolása.

Közös vacsora és ismerkedés.

A résztvevők megismerkednek egymással és átbeszélik a következő napok programjait.

A Kulturális és történelmi kerekasztal mint nyitóesemény a települések egymás tükörképének bemutatását segíti elő, a hasonlóságok, a „testvériség”, a közös kulturális és történelmi örökség bemutatását, valamint a települések jövőbeni elképzeléseit, terveit.

2023.09.29: Találkozó, Konferencia, Kerekasztal beszélgetés, Vita, Tapasztalatcsere, Látogatás

Közös jövő a Brexit utáni Európában! - a partnerek előadásai. Együttműködési szándéknyilatkozat aláírása. Konkrét gazdasági lépések, együttműködés - a partnerek képviselete, a lakosság, a helyi/térségi döntéshozók részvételével vitafórum. Közös együttműködés, közös pályázatok. Antal Lóránd szenátor előadása - Románia a Brexit után.

A parajdi sóbánya meglátogatása - turizmus és gazdasági fejlődés.

A részvételi demokrácia erősítésével az euroszkepticizmus okainak feltárása az ifjúság körében.

Pályázati lehetőségek feltérképezése.

A minél több korosztály bekapcsolódása nagyban megkönnyítené alapvető célkitűzéseink teljesülését - a tapasztalatcserére alapozott közös jövőépítést, az önkéntesség és az innovatív megoldások erősítését. A rendezvénysorozat helyszínei akadálymentesítettek, mindenki számára elérhető lehet, segítők, önkéntesek is segítik a helyszínekre való eljutást.

2023.09.30: Előadás, Konferencia, Kerekasztal beszélgetés, Bemutató standok, Kézműves foglalkozás, Helyi kulturális értékeink, Hagyományos táncház

Az önkéntesség - fiatalok részvétele a döntéshozásban, a közösség építésében. Beruházási lehetőségek, innovatív energiaforrások. Turisztikai potenciál kihasználása.

Európai, helyi kultúra: kórusok, fúvószenekarok, néptánccsoportok előadása.

A települések saját standdal jelennek meg, a község központjában lesznek felállítva, ez által közvetlenül elérik az embereket - nemcsak a találkozó résztvevői szereznek tudomást a projektről

A résztvevők közösen gondolkodnak arról, hogy milyen közös együttműködési, beruházási lehetőségek vannak.

Az önkéntesség népszerűsítése. A kultúrák, partnerek közti hasonlóságok és különbözőségek megismerése - foglalkozások, szórólapok, népviselet, ételek segítségével. A fiatalok bevonása az európai uniós folyamatokba. A rendezvénysorozat helyszínei akadálymentesítettek, így bárki hozzáférhet, ezzel is segítve azt, hogy mindenki számára elérhető lehet

2023.09.01: Kiértékelő, Eredmények összegzése

Találkozó kiértékelése, eredmények összegzése.

Az együttműködés további lépései - folytatás.

A szolidaritás, az euroszkepticizmus és a demokráciaépítés kérdésére adott közös válaszok áttekintése.

Vendégek távozása.

A találkozó folyamán szerzett tapasztalatok kiértékelése és összegzése, melynek segítségével elkészül az összegző füzet és a DVD. A hosszú távú együttműködés módozatainak átbeszélése. Többrétű partnerségi kapcsolatok kialakítása. A találkozó eredményeinek, következtetéseinek széles körű terjesztése mindenik településen.A közös agrárpolitika céljai

Az EU által 1962-ben létrehozott közös agrárpolitika (KAP) partneri viszonyt teremt a mezőgazdaság és a társadalom között, valamint Európa és az uniós gazdálkodók között. Arra irányul, hogy:

 • támogassa az agrártermelőket és javítsa a mezőgazdaság termelékenységét, és ezáltal biztosítsa, hogy a fogyasztók folyamatosan és megfizethető áron hozzájussanak a szükséges élelmiszerekhez;

 • tisztességes megélhetést biztosítson az uniós gazdáknak;

 • segítse az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és a fenntartható erőforrás-gazdálkodást;

 • EU-szerte elősegítse a vidéki területek és tájak megőrzését;

 • életben tartsa a vidéki térségek gazdaságát azáltal, hogy ösztönzi a munkahelyteremtést a mezőgazdaságban, az agrár-élelmiszeriparban és a kapcsolódó ágazatokban.

A KAP az összes uniós tagország közös szakpolitikája. Irányítása és finanszírozása uniós szinten, uniós költségvetési források felhasználásával történik.

A KAP a 2023–27-es időszakban

Annak érdekében, hogy az európai mezőgazdaság jövőjét biztosítsa, a KAP az évek során továbbfejlődött, igazodva a változó gazdasági viszonyokhoz, valamint a polgárok elvárásaihoz és szükségleteihez.

A 2023–27-es időszakra szóló közös agrárpolitika 2023. január 1-jén lépett hatályba. A 27 uniós országban a mezőgazdasági termelőknek és a vidéki érdekelt feleknek nyújtott támogatás a 2023–27-es időszakra szóló KAP jogi keretrendszerén és a Bizottság által jóváhagyott KAP stratégiai tervekben részletesen ismertetett döntéseken alapul. A jóváhagyott terveket a tagállamok úgy dolgozták ki, hogy azok nagymértékben hozzájáruljanak az európai zöld megállapodásban„a termelőtől a fogyasztóig” stratégiában és a biodiverzitási stratégiában felvázolt törekvések megvalósításához.Vincze Lóránt: az uniós támogatás jó irányban változott, és nagy segítséget jelent a kistermelőknek és családi vállalkozásoknak egyaránt. Az Európai Unió komoly hatékonysági kötelezettséget ró a tagállamokra, így Romániára is. Részletesen be kell számolni arról, hogyan költötték el ezeket az uniós pénzeket. A cél az, hogy az uniós támogatások felhasználásával jobb minőségű és versenyképesebb árut állítsanak elő. Brüsszel célja, hogy az EU területén megtermelt mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekkel lássák el minél nagyobb mértékben az európai közös piacot. Ha csökken a tagállamokban megtermelt élelmiszermennyiség, azt harmadik országokból kell importálni. A tapasztalat az, hogy az importélelmiszereknek rosszabb a minősége, előállításukat pedig nem ellenőrzik európai uniós hatékonysággal. Az Európai Unió tehát saját piacait védi, amikor minél nagyobb mértékben támogatja a gazdáit.