Hírdetések

2023

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Gyergyóalfalvi templomok, egyházi épületek felújításának támogatására a 2023-as évben

Azok a munkálatok kerülnek támogatásra amelyek halaszthatatlanok, vagy amelyek folytatásához szükség van egy sürgős beavatkozásra.

 

Útmutató

Űrlap

Nyilatkozat 1

Nyilatkozat 2

Elszámolási okiratok

 1. A támogató intézmény megnevezése: Gyergyóalfalu Község, Gyergyóalfalu, 666 szám, adószám: 4367990, tel.: 0266-354003, fax: 0371 604 229.
 2. Pályázhatnak: Gyegryóalfalu területén működő történelmi egyházak
 3. Jogszabályok:
 • a 82/2001-es számú kormányhatározat a Romániában elismert töténelmi egyházak támogatásáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • a 82/2001-es számú kormányhatározat alkalmazási módszertanára vonatkozó 1470/2002-es számú kormányrendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel
 • a 273/200-os számú törvény a helyi közpénzügyekről, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • az 52/2003-as számú törvény a döntési folyamatok átláthatóságáról a közigazgatásban az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • a 36/2022 – es számú Határozat a Gyergyóalfalu községben működő, törvény által elismert vallási felekezeteknek nyújtott pénzügyi támogatás szabályzatának jóváhagyásáról.
 1. Támogatott tevékenységek:

     A 2023-as program keretében támogatást nyújtunk az egyházaknak, a saját pénzügyi forrásaik kiegészítésére, a következő tevékenységeik megvalósítása céljából:

 • templomok és más egyházi épületek építése (az érvényben levő törvényes előírások szerinti műszaki-gazdasági dokumentációk jóváhagyásának feltételei mellett) és javítása;
 • egyházak tulajdonában levő vagyontárgyak állagmegóvása és karbantartása.

Csak azok a munkálatok kerülnek támogatásra, amelyek sürgős beavatkozást igényelnek.

 1. Részvételi feltételek
 • A pénzügyi támogatás igénylésére összeállított iratcsomónak kötelezően tartalmaznia kell az egyházi főhatóság engedélyét, a Gyergyóalfalu Községtől igényelt pénzügyi támogatás megszerzésére.
 • A támogatáshoz a pályázónak legalább 10%-os önrészt kell biztosítania.
 • Az önrész értéke a támogatás értékére számolódik.
 • Az önrészt a kérelmező egyházközség fogja biztosítani és elszámolni a kérésben szereplő költségelőirányzatból (devizből).
 • A pénzügyi támogatásra jóváhagyott összegek teljes egészében vagy adott esetben részletekben a kérelmező egyházközségnek lesznek kiutalva, az egyházi főhatóság tájékoztatásával.
 • Az elszámoló okiratokat a támogatási összeg átutalási dátumától, legfeljebb 180 napig kell benyújtani. Ajánlott az elszámoló okiratok benyújtása a munkálatok elvégzése és átadása utáni 30 napon belül.
 • Abban az esetben, ha a pályázati kérelem nem felel meg a részvételi feltételeknek, nem lesz kiválasztva támogatásra. Ennek értelmében javasoljuk, hogy olvassák el figyelmesen a pályázási útmutatót!
 1. A program futamideje: a 2023-as év.
 2. A pályázat leadási módja és határideje:

   A leadásra előkészített pályázatokat  elektronikus formában (szkennelve pdf.ben) kérjük beküldeni primjoseni@yahoo.com vagy az cj81ran@yahoo.com.

        Leadási határidő: elektronikus formában 2023. november 10., 12 óra.

 1. A támogatás a program útmutatójában leírtak értelmében kitöltött pályázati űrlap alapján igényelhető, amely Gyergyóalfalu Község székhelyén (Gyegryóalfalu, 666. szám, 15-os iroda) , valamint letölthető a községi önkormányzat honlapjáról: https://gyergyoalfalu.ro/proiecte

 

Kapcsolattartó személy: Gáll Rimoti Andrea Noémi, tel.: 0744 205 581, e-mail: primjoseni@yahoo.com vagy cj81ran@yahoo.com

 

Gáll Szabolcs
Polgármester

 

 

PUG frissitese Gyergyoalfaluban

Kulturális pályázatok civil szervezetek részére

Árverési hirdetés 

HIRDETES 2023 03 22

Hirdetes az autopalya nyomvonalavan kapcsolatosan

Tisztelettel felhivjuk a lakosság figyelmét, hogy Október 18-tól az önkéntes tűzoltóság elvégzi az évi kötelező ellenőrzéseket az egyéni gazdaságoknál házaknál. Megkérjük támogasság és fogadják türelemmel a kollégákat. 

Tisztelettel:

Borsos Ferenc

Junius 17.-en penteken tuzoltogyakorlat lesz Gyergyoalfaluban megertesuket koszonjuk.

Anunț privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI JOSENI

 ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de 3 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna Joseni;
 • Un număr de 5 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna Joseni;
 • Un număr de 0 recenzori-șefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna; 
 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna Joseni;

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior
 • Colectarea datelor în teren:
  • autorecenzarea asistată (ARA): 03-15.05.2022
  • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 05-17.05.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale localității Joseni (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT)
 • In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT:

conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

 07.02.2022

Pályázatok civil szervezetek részére a 2020-as évre

KORONAVIRUS