Hírdetések

2023

PUG frissitese Gyergyoalfaluban

Kulturális pályázatok civil szervezetek részére

Árverési hirdetés 

HIRDETES 2023 03 22

Hirdetes az autopalya nyomvonalavan kapcsolatosan

Tisztelettel felhivjuk a lakosság figyelmét, hogy Október 18-tól az önkéntes tűzoltóság elvégzi az évi kötelező ellenőrzéseket az egyéni gazdaságoknál házaknál. Megkérjük támogasság és fogadják türelemmel a kollégákat. 

Tisztelettel:

Borsos Ferenc

Junius 17.-en penteken tuzoltogyakorlat lesz Gyergyoalfaluban megertesuket koszonjuk.

Anunț privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI JOSENI

 ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de 3 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna Joseni;
 • Un număr de 5 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna Joseni;
 • Un număr de 0 recenzori-șefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna; 
 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna Joseni;

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior
 • Colectarea datelor în teren:
  • autorecenzarea asistată (ARA): 03-15.05.2022
  • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 05-17.05.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale localității Joseni (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT)
 • In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT:

conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

 07.02.2022

Pályázatok civil szervezetek részére a 2020-as évre

KORONAVIRUS