Urbanism certificates

REGISTRUL AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ANUL 2018

Nr.crt.

Nr.autorizației de construire/Épitkezési engedély száma

Numele și prenumele/A kérelmező neve

Denumirea lucrării/Munkálat megnevezése

Adresa imobilului unde se execută lucrarea/Ingatlan cim ahol végzik a munkálatot

1.

1/16.03.2018

Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni

Proiect CDI elaborarea unor procese și produse inovative în sectorul forestier

Joseni:1

2.

2/26.04.2018

COMUNA JOSENI

Modernizări de drumuri locale în satele Borzont și Joseni

Joseni:Fn

3.

3/03.05.2018

CSIKI NICOLAE

Grajd cu șură

Joseni: 272

4.

4/10.05.2018

BUDAI ANDRAS

Casa de locuit

Joseni:189

5.

5/25.06.2018

BALOGH HUNOR,B.ZSUZSANNA

Casa de locuit

Joseni:483

6.

6/24.07.2018

SZAKACS PAL FERENCZ

Casa de locuit

Joseni:163

7.

7/23.08.2018

PANTARU CELECTIN

Casa de locuit

Borzont:Fn

8.

8/27.08.2018

GABOR GASPAR

Construire casa de locuit

Joseni:1259

9.

9/12.09.2018

DARVAS ARNOLD

Casa de locuit

Borzont:13


REGISTRUL AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ANUL 2017

Nr.crt.

Nr.autorizației de construire/Épitkezési engedély száma

Numele și prenumele/A kérelmező neve

Denumirea lucrării/Munkálat megnevezése

Adresa imobilului unde se execută lucrarea/Ingatlan cim ahol végzik a munkálatot

1.

1/05.01.2017

Comuna Joseni în asociere cu Consiliul Județean

Amenajarea trotuarelor în zona centrală al comunei Joseni

Joseni:Fn

2.

2/12.01.2017

KOVÁCS JÁNOS

Grajd cu șură

Joseni:1349

3.

3/13.01.2017

MADARAS ZOLTÁN

Casa de locuit ,magazie lemne

Borzont:47

4.

4/13.02.2017

GYÖRFFY ILEANA

Casa de locuit

Joseni:54

5.

5/03.04.2017

NAGY ATTILA CSABA

Casa de locuit

Joseni:192

6.

6/11.04.2017

SC.HAMERLEMN 2004 SRL

Racordarea la rețea electrică a cons.platformă

Joseni:123

7.

7/7.06.2017

SC.RCS&RDS SRL.

Amplasare pilon de telecomunicații

Joseni:Fn

8.

8/21.06.2017

GÁL ANDRÁS

Construire casa de locuit

Borzont:Fn

9.

9/08.08.2017

COMUNA JOSENI

Reabilitarea ,extinderea clădirii grădiniței

Joseni:667

10.

10/16.08.2017

SC.MOL METAL SRL.

Construire clădire administrativă

Joseni:1

11.

11/11.09.2017

COMUNA JOSENI

Extinderea și reabilitarea rețea de canalizare cu amenajare camera grătar rar la stația de epurare și extindere rețea de apă,comuna Joseni

Joseni:Fn

12.

12/19.09.2017

MÉSZAÁROS ERVIN

Construire casa de locuit

Joseni:Fn

13.

13/20.09.2017

VARGYAS ATTILA

Garaj și magazie pt.lemne

Joseni:86

14.

14/27.10.2017

GÁL LEVENTE

Construire casa de locuit

Borzont:Fn

15.

15/13.12.2017

KISS ATTILA

Construire casa de locuit

Joseni:821

16.

16/27.12.2017

COMPOSESORATUL JOSENI

Construire Șopron

Joseni:Fn