Board meetings

Boar meetings

2018

Proces verbal de afisare nr.1/05.01./2018

Proces verbal de afisare nr.2/25.01./2018

Proces verbal de afisare nr.3/08.02./2018

Proces verbal de afisare nr.4/19.02./2018

Proces verbal de afisare nr.5/12.03./2018

Proces verbal de afisare nr.6/29.03./2018

Proces verbal de afisare nr.7/19.04./2018

Proces verbal de afisare nr.8/24.04./2018

Proces verbal de afisare nr.9/08.05./2018

Proces verbal de afisare nr.10/29.05./2018

Proces verbal de afisare nr.11/22.06./2018

Proces verbal de afisare nr.12/03.07./2018

Proces verbal de afisare nr.13/16.07./2018


2017

Proces verbal de afisare nr.1/04.01./2017

Proces verbal de afisare nr.2/07.02./2017

Proces verbal de afisare nr.3/21.02./2017

Proces verbal de afisare nr.4/03.03./2017

Proces verbal de afisare nr.5/10.03./2017

Proces verbal de afisare nr.6/17.03./2017

Proces verbal de afisare nr.7/17.03./2017

Proces verbal de afisare nr.8/23.03./2017

Proces verbal de afisare nr.9/20.04./2017

Proces verbal de afisare nr.10/12.04./2017

Proces verbal de afisare nr.11/26.05./2017

Proces verbal de afisare nr.12/09.06./2017

Proces verbal de afisare nr.13/07.07./2017

Proces verbal de afisare nr.14/25.08./2017

Proces verbal de afisare nr.15/.22.09./2017

Proces verbal de afisare nr.16/05.10./2017

Proces verbal de afisare nr.17/10.10./2017

Proces verbal de afisare nr.18/19.10./2017

Proces verbal de afisare nr.19/06.11./2017

Proces verbal de afisare nr.20/22.11./2017

Proces verbal de afisare nr.21/24.11./2017

Proces verbal de afisare nr.22/11.12./2017

Proces verbal de afisare nr.23/15.12./2017

Proces verbal de afisare nr.24/18.12./2017