Demolition certificates

REGISTRUL AUTORIZAȚIILOR DE DEMOLARE 2018

Nr.crt.

Sor sz.

Nr.autorizației de demolare/

Bontási engedély száma

Numele și prenumele solicitant/A kérelmező neve

Denumirea lucrării/Bontás megnevezése

Adresa imobilului unde se execută lucrarea/Ingatlan cim ahol végzik a munkálatot

1.

1/16.03.2018

SZAKACS PAL FERENC

Casa de locuit

Joseni:163

2.

2/31.03.2018

DARVAS ARNOLD

Casa de locuit,grajd,sopron

Borzont:FN

REGISTRUL AUTORIZAȚIILOR DE DEMOLARE 2017

Nr.crt.

Sor sz.

Nr.autorizației de demolare/

Bontási engedély száma

Numele și prenumele solicitant/A kérelmező neve

Denumirea lucrării/Bontás megnevezése

Adresa imobilului unde se execută lucrarea/Ingatlan cim ahol végzik a munkálatot

1.

1/30.01.2017

VARGYAS ZOLTAN

Casa de locuit

Joseni:114