Social

Relatii cu publicul: 8.30-15.30

Persoana(ele) de contact: Gál Hajnal

Cerere informatii: 0745 651 837, primjoseni@yahoo.com 

Formulare tipizate:

  1. Acte necesare în vederea depunerii dosarului de ajutor social PDF

Cerere PDF

Declaratie PDF

     2.Acte necesare ajutor social

Cerere PDF

Declatatie PDF

    3. Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei PDF

Cerere PDF

Cerere  modificare pentru ajutor social PDF

Declaratie PDF

Lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzire  PDF

Valori de prag ajutor încălzire PDF

Cerere pentru acordare indemnizației de creștere a copilului/stimulentul de inserție/indemnizației lunare/sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii

Act aditional 1

Stimulent

Informare asupra obligațiilor părinților care pleacă la muncă în străinătate

Voluntar