Agricol

Relatii cu publicul: 8.30-15.30

Persoana(ele) de contact: Györfy Edit, Kelemen Hajnal, Birtalan Álmos

Cerere informatii: 0266354003, primjoseni@yahoo.com 

Formulare tipizate:

Cerere atestat de producator

Cerere eliberarea adeverintei APIA pentru persoane fizice

Cerere eliberarea adeverintei APIA pentru persoane juridice

Cerere pentru inscriere sau radiere teren

Cerere adeverinta pentru somaj, ajutor social, alocatie

Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului și oferta de vânzare

Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului pentru persoane juridice și oferta de vânzare

Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare pentru persoane fizice Anexa nr. 1D

Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare pentru persoane jurudice Anexa nr. 1D

Actele necesare pentru eliberarea adevrintei din compartimentul agricol:

  • Cerere pentru eliberarea adeverintei
  • Carte de identitate a capului de gospodariei
  • Carte de identitate membrului familiei pentru care trebuie eliberat adeverinta
  • Chitanta din caseria Joseni